Reading:
Conversion Insights

Conversion Insights

100% GDPR kompatibel

MONEY Rich emoji Conversion Insights
Conversion Insights

Conversion Analytics

Förstå helheten av vad som sker på din hemsida och vidta åtgärder för att öka dina konverteringar.

 • Se när dina besökare är som mest aktiva
 • Se vilka verktyg från Conversion Kit som ger bäst resultat
 • Få en överblick av vad dina besökare är mest intresserade av
Conv analytics 02 Platform analytics updated 4 Conversion Insights
Conversion Insights

Conversation Analytics

Avslöja information om dina kunders behov. Se vad som fungerar och gör ändringar baserat på värdefulla insikter.

 • Analysera konversationer för att kunna optimera conversion rates
 • Analysera konverteringsverktygets engagemang och drop-offs för att testa olika tillvägagångssätt
 • Förstå vad som fungerar genom direkta gensvar
 • Agera på värdefulla insikter som visas i datasets
Conv analytics 01 Conversation analytics 4 Conversion Insights
Conversion Insights

Company Identification

Med Leadoos Company Identification har du möjligheten att se vilka företag som besöker din hemsida. Vi förser dig också med företagsinformation, så som årlig omsättningindustri kategori, och mer.

Du kommer att se alla interaktioner, konversationer och konverteringspunkter dina besökare har på din hemsida.

 • 100% GDPR kompatibel
 • Se viktig företagsdata från dina besökare
 • Undersök besökarnas beslutsprocess och kundresa
 • Agera direkt, få resultat direkt
Conversion Analytics Company ident 4 Conversion Insights
Conversion Insights

Prospector

Få beslutfattardata från företag som har besökt din hemsida och kom igång med att konvertera mer!

 • 100% GDPR kompatibelt
 • Visar all tillgänglig beslutsfattardata
 • Kan automatiskt kopplas till ditt CRM-system
Conversion Analytics Company ident 4 Conversion Insights
Conversion Insights

Source Insights

Spåra dina besökares konverteringsresa och optimera på rätt ställen för att öka effektiviteten.

 • Fullständig konverteringsresa, inte bara första eller sista touchen
 • Visar de bäst presterande källorna
 • Visar hur lång tid det i genomsnitt tar att konvertera med specifika attribut
Conversion Analytics Company ident 4 Conversion Insights
Conversion Insights

Visitor Analytics

Visitor Analytics samlar all besöksdata och användarbeteenden på ett och samma ställe. Varje gång en ny användare kommer in på din webbplats skapas en individuell användarprofil för dem, vilket gör att Visitor Analytics kan börja arbeta med att kartlägga varje kundresa åt dig.

 • Få djupgående kunskap om dina besökares beteenden
 • Analysera kundresor för att förstå hur du kan förbättra dig
 • Se till att dina marknadsföringsinsatser når rätt målgrupper
Conversion Analytics user ident 4 Conversion Insights